Трумен и дрова или Трумен в дрова… )

Комментарии запрещены.