Ya Man Yara (Arabic, Bulgarian) — Ahmed Bukhatir

„О, Ти, Който виждаш Ахмед Бухатир О, Ти, Който виждаш комарът как разтваря криле в тъмнината на нощта черна! И виждаш жилите в гърдите му, и мозъкa в тези тънки кости. И виждаш движението на кръвта в шийната му вена, течейки от членче към членче. Дари ме с покаяние, изтриващо онова, което съм сторил преди! И виждаш как ембрионът се храни в коремчето му, в тъмнината на вътрешността му, без да вижда. И виждаш следите от краката му, [оставени] от неговите бързи и пъргави движения. И виждаш, и чуваш шума на онова, което е отдолу, на дъното на тъмното море огромно. Дари ме с покаяние, изтриващо онова, което съм сторил преди!

Комментарии запрещены.